Month: februari 2024

Waarom jouw keuzes in vervoer ertoe doen

In een wereld waar de zorg voor het milieu steeds belangrijker wordt, speelt onze keuze van vervoer een cruciale rol. De manier waarop we ons verplaatsen heeft directe gevolgen voor de uitstoot van broeikasgassen en de kwaliteit van de lucht die we inademen. Auto’s voor Jou kunnen handig zijn, maar ze zijn vaak ook grote